Michael Winterdahl

Undervisnings-porfolio

 

Som underviser har Michael Winterdahl erfaring på alle niveauer inden for universitetsundervisning, fra individuel vejledning af studerende til formelle forelæsninger. Han har også konceptualiseret, udviklet og undervist i egne specialiserede kurser, såsom neurobilleddannelse og kognitiv neurovidenskab. Ligesom har han vejledt bachelor- og kandidatstuderende fra forskellige studieprogrammer, herunder medicin, psykologi og ingeniørfagene, samt fra forskellige lande, såsom Italien, Polen, Grækenland, Storbritannien, Bangladesh og Belgien.

Specialiserede kurser

 

Det første tværfaglige kursus i billeddannelse af hjernen blev lanceret i 2015 som en del af AUs sommeruniversitet og blev afholdt med stor succes i de følgende seks år. Michael Winterdahl tog initiativet til at oprette dette kursus for at etablere et solidt grundlag for state-of-the-art billeddannelsesteknikker i Aarhus og tilbyde en unik mulighed for studerende til at interagere med danske og internationale forskere på området.

Kurset var et intensivt to-ugers forløb, der introducerede de studerende til grundlæggende aspekter af præklinisk og klinisk hjerneskanning, herunder principper, metoder og anvendelser. Pensum fokuserede således på avancerede billeddannende teknologier, såsom positronemissionstomografi (PET) og magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), eksperimentelt design, dataindsamling og dataanalyse. Derudover blev der lagt vægt på tværfaglig viden og samarbejde, da kurset var målrettet studerende fra forskellige fagområder, herunder psykologi, medicin, biologi og naturvidenskaber.

Kurset dannede grundlag for to yderligere kurser, som Michael Winterdahl også udviklede og underviste: Kognitiv neurovidenskab, der blev afholdt fra 2018 til 2020, og Menneskelig seksualitet, køn og identitet, som fandt sted i 2020. Begge kurser inkluderede også aspekter af billeddannelse af hjernen og gav studerende opgaven med at præsentere artikler og designe projekter med henblik på at besvare videnskabelige spørgsmål som en del af deres eksamen. Denne tilgang gav de studerende en dybdegående forståelse af, hvordan billeddannede metoder kan anvendes i forskellige sammenhænge og til at besvare komplekse spørgsmål inden for deres respektive fagområder.

Alle tre kurser gjorde i stor stil brug af gæsteforelæsere fra hele verden, ligesom der var god mulighed for lokale ph.d.-studerende at prøve kræfter med undervisning og få feedback fra ældre kollegaer. Gennem disse kurser har Michael Winterdahl formået at inspirere og uddanne en ny generation af forskere og fagfolk inden for billeddannelse af hjernen og relaterede områder, samtidig med at han har bidraget til at styrke den tværfaglige videnskabelige kultur ved Aarhus Universitet.

IMG_3610

Elizabeth fra 3.a vinder Projekt Forskerspirer.

Elizabeth Otzen fra 3.a vinder Projekt Forskerspirer, et landsdækkende talentprogram for gymnasieelever. Hendes projekt undersøger p-pillers indvirkning på kvinders stressrespons og præstationsevne. Projekt Forskerspirer strækker sig over 10 måneder og udfordrer eleverne til at designe et forskningsprojekt inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab eller sundhedsvidenskab. De bedste projekter blev udvalgt af en videnskabelig jury blandt 130 deltagende gymnasieelever. Elizabeth vandt i den sundhedsvidenskabelige kategori. Gennem projektet har Elizabeth arbejdet tæt sammen med Michael Winterdahl og lært meget om forskningsprocessen. Fredag den 28. januar 2022 modtog hun prisen på Københavns Universitet, hvor både forsknings- og uddannelsesminister Jesper Petersen og universitetets prorektor Bente Merete Stallknecht deltog.

Vejledning

 

Michael Winterdahl har altid prioriteret sit arbejde med studerende højt og har dedikeret sig til at vejlede dem på tværs af forskellige studieprogrammer og nationaliteter. Ved at samle disse studerende i en gruppe har de ikke blot gavn af individuel vejledning, men også af et dynamisk, interdisciplinært og internationalt miljø. Denne tilgang har således vist sig at være en succes, da mange af de studerende, som Michael Winterdahl har vejledt, har opnået anerkendelse gennem publicering af deres arbejde.