Michael Winterdahl

Curriculum vitae

 

Michael Winterdahl er en engageret forskningsleder med en stærk baggrund inden for billeddannelse af hjernen og translationel neuropsykiatri. Hans arbejde strækker sig over forskellige roller, herunder koordinator for Ph.D.-uddannelsen i klinisk medicin, retsmedicin og tandlæge- og mundhygiejneuddannelsen samt lektor i neuroimaging. Michael Winterdahls forskningsbidrag inkluderer udvikling af nye PET-sporstoffer med fokus på hjernes oxytocinreceptorer og Neuropeptide Y Y2-receptorer samt anvendelse af MR-billeddannelse i patienter med Parkinsons sygdom og hepatisk encefalopati. Michael Winterdahl har altid vægtet det tværfaglige samarbejde højt samt inddragelse af studerende.

Erhvervserfaring

 

Ud over sine roller som forskningsleder og koordinator har Michael Winterdahl aktivt engageret sig i en række vigtige funktioner. Han har fungeret som tillidsperson for medarbejderne ved Institut for Klinisk Medicin og som medlem af det lokale samarbejdsudvalg, hvilket har bidraget til et stærkt arbejdsmiljø og effektiv kommunikation mellem kolleger. En anden rolle, der har været særligt betydningsfuld for Michael Winterdahl, er hans arbejde som formand for organising committee for PhD Day. I denne position har han været ansvarlig for at organisere og koordinere denne vigtige årlige begivenhed, der fremmer forskning og samarbejde mellem ph.d.-studerende og forskere.

Sexologisk Center – Aalborg Universitetshospital.

Translational Neuropsychiatry Unit (TNU), Aarhus Universitet.

Opgaver: Forskning, formidling og vejledning af studerende.

Ph.d.-administration ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Opgaver: Koordinering af de videnskabelige og uddannelsesmæssige aspekter af ph.d.-programmet, herunder evaluering af indskrivnings- og stipendiumansøgninger for både ph.d.- og medicinsk forskningsårs-studerende, mægling i konflikter og håndtering af videnskabelig uredelighed.

Nuklearmedicinsk afdeling og PET, Aarhus Universitetshospital.

Nuklearmedicinsk afdeling og PET, Aarhus Universitetshospital.

Nuklearmedicinsk afdeling og PET, Aarhus Universitetshospital.

Uddannelse

 

At blive hjerneforsker i Danmark er en udfordrende og kompleks proces, der næsten er lige så kompleks som hjernens selv. Michael Winterdahl indså tidligt, at det ville kræve en unik kombination af nøglekompetencer inden for områder som medicin, statistik, psykologi og medicinsk billeddannelse. Han har arbejdet vedholdende og målrettet gennem sin tidlige karriere for at samle disse kompetencer som brikkerne i et enormt puslespil.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Ph.d.afhandling: Methodological Aspects of Hepatic Blood Perfusion Imaging using Dynamic PET/CT.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Speciale: Brain and liver perfusion 15O-H2O-PET compared with bolus tracking CT in a large animal model.

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.